Saturday, 12 May 2012

Rumusan dari Forum Aktivisma Mahasiswa Pasca Auku 12'


Pada Khamis 12 Mei 2012, Kelab Pemikir telah mengadakan satu forum yang bertajuk Aktivisma Mahasiswa Pasca Auku 12’. Antara panel yang terlibat adalah Dr. Mohd Affandi bin Salleh dari Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa (FUHA), En. Mohamad Hafis bin Amat Simin dari Fakulti Kontemporari Islam (FKI) dan Mohd Isa bin Yusof; mantan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2010/2011 merangkap ‘Caretaker’ UniSZA.


Majlis dimulakan dengan tayangan video mengenai AUKU dan sedikit penerangan daripada moderator mengenai AUKU. Panel pertama iaitu Dr. mohd Affandi telah diberi persoalan mengenai tujuan utama AUKU digubal. Beliau yang mengajak mahasiswa untuk memahami situasi pada zaman sebelum AUKU digubal yang diambil dari buku Mahasiswa Menggugat, yang mana dikatakan lebih tepat faktanya kerana penulis adalah seorang mahasiswa pada masa tersebut iaitu tahun 1973.

AUKU dilihat penting untuk mengawal aktivisma pelajar dan juga politik pelajar. Antara sebab kawalan yang dilihat relevan adalah kerana ‘kekuatan suara’ mahasiswa di seluruh dunia pada waktu tersebut yang hebat dalam memberi pandangan dan menyebarkan idealisme mereka. Pada waktu tersebut, pelajar begitu terbuka dan lantang dalam memperjuangkan idealisme dan segala isu yang dirasakan penting termasuklah isu-isu rakyat seperti perang Vietnam, isu tanah dan juga tidak ketinggalan beberapa idealisme seperti liberal, komunis dan sosialis.
Di universiti Malaya, gerakan mahasiswa digambarkan bersikap sedikit radikal apabila mereka menyurakan ketidak puasan hati melalui demonstrasi. Demonstrasi yang kecil menjadi besar dan dibimbangi akan mengancam kestabilan dan keharmonian negara. Mengambil salah satu punca demonstrasi yang terjadi kerana perkara yang dianggap kecil pada waktu kini adalah demo yang menentang paparan cerita ‘Oh Awanku Sayang’, di mana cerita tersebut mengisahkan tentang sekumpulan mahasiswa yang menjalankan aktiviti baktisiswa namun bertukar menjadi tragedi apabila ada penduduk kampung yang telah dibuntingkan oleh mahasiswa. Cerita ini telah menimbulkan kemarahan pelajar pada waktu tersebut yang berpendapat cerita ini telah menjejaskan imej mahasiswa yang sepatutnya dipandang sebagai jurubicara rakyat bukan pemusnah maruah rakyat.

Isu rakyat juga menjadi salah satu perjuangan yang hangat dibicarakan dan diangkat oleh mahasiswa pada zaman tersebut dan mereka juga tidak terlepas dalam memperjuangkan isu perkauman pada suatu waktu tersebut iaitu ketika 13 Mei, pada ketika ini lah,kerajaan berpendapat, jika sesuatu tidak dilaksanakan terhadap kelantangan suara mahasiswa, maka kestabilan negara akan tergugat, dan apa yang lebih ditakuti oleh pihak kerajaan adalah rata-rata pelajar yang bangkit bersuara adalah dari pihak pro-pembangkang. Kerajaan yang berasa tercabar akhirnya mengambil keputusan untul mengawal suara-suara pelajar ini. Dr. Affandi juga berpendapat bahawa AUKU tidak seharusnya diberi fokus hanya kepada seksyen 15 sahaja.

Persoalan seterusnya kepada panel kedua adalah apakah punca kebangkitan pelajar yang kini hangat dibualkan.  En. Hafis telah memberi sedikit gambaran awal mengenai rangka perjalanan sebelum, semasa dan selepas AUKU itu digubal supaya pelajar lebih memahami tujuan sebenar kebangkitan pelajar. Fasa 1959-1963 yang dinamakan sebagai ‘Student Unity’. Pada waktu ini pelajar di Universiti Malaya (pada waktu hanya Universiti Malaya yang baru tertubuh), mempunyai ‘Union’ mereka sendiri yang telah diberi nama sebagai UMSU (University Malaya Student Union),yang mana memperlihatkan autonomi pelajar. UMSU adalah satu badan yang telah menguruskan segala perkara, dan pada waktu itu taraf mahasiswa adalah tinggi. Dengan bayaran RM 10, UMSU adalah satu pihak yang bertanggungjawab meletakkan segala polisi. 

Pada waktu ini,pelajar tidak perlu memirkirkan tentang pembiayaan diri seperti sekarang yang mana pelajar perlu meminjam kepada PTPTN untuk menampung kos sara belajar yanbg tinggi di pusat pengajian masing-masing. Sebuah tabung untuk menjaga kebajikan mahasiswa telah diuruskan dengan baik oleh UMSU. 

Lebih daripada itu, UMSU juga sering merencana program-program ilmiah berbentuk kepimpinan dan daya pemikiran yang kritis seperti kursus kewartawanan. Terdapat juga perbincangan bersama P.Ramlee secara ilmiah yang mana pada waktu tersebut pernah dikatakan terdapat seorang mahasiswa mengkritik filem yang telah dihasilkan oleh P.Ramlee. Tidak kurang juga, pada waktu itu, mahasiswa dan mahasiswi telah digalakkan untuk menghadiri beberapa konferens antarabangsa di Filipina, Kemboja dan India.

Namun begitu pemerintah pada waktu itu melihat usaha-usaha pelajar ini tidak lebih hanya sebagai satu ancaman kepada kestabilan politik dan pada waktu itu ‘Union’ telah ditukar kepada bentuk Majlis di mana kuasa autonomi mahasiswa dibataskan dengan campur tangan daripada pihak atasan.

Pada tahun 1964, para pelajar telah melakukan satu demonstrasi dengan membawa keranda sebagai simbolik kematian hak berfikir dan menghantar memorandum menunjukkan rasa marah dan bantahan mereka bahawa perkara yang dilaksanakan ini telah melanggar kebebasan berfikir dan diskusi mahasiswa yang mana satu identiti kepada intelektualis. 

Pada tahun 1965, ‘Dean of Student' yang kini dikenali sebagai Hal Ehwal Pelajar dan Alumni telah ditubuhkan dengan tujuan untuk mengawal aktiviti pelajar. Bantahan demi bantahan dilakukan dan antara usaha yang dijalankan adalah dengan menghantar petisyen, melakukan forum dan juga mengadakan ‘Speakers Corner’. 

Kehadiran HEPA dilihat sebagai satu penamatan terhadap autonomi pelajar yang kini memperlihatkan pelajar yang jumud dan bertindak setaraf seperti pelajar sekolah menengah yang hanya tahu tentang diri sendiri dan tidak mengendahkan dunia sekeliling. Pelajar juga dilihat kini tidak cakna dengan isu masyarakat, malahan kebebasan akademik juga terbantut dengan pembuktian jelas mahasiswa menjadi pasif dan pengecut dalam memberikan pendapat, pandangan dan persoalan ketika sesi pembelajaran dan di luar kelas.

Adakah seharusnya AUKU itu dimansuh atau dipinda telah dijawab oleh saudara Isa dengan mengatakan bahawasanya AUKU itu relevan  apabila dilihat kepada perkara-perkara lain. Saudara Isa menekankan kepada 3 pihak yang perlu bertanggungjawab dalam memobilasi isu AUKU ini iaitu GAM yang mewakili G-kerajaan, A-admin, dan M-mahasiswa. 

Persoalan mansuh atau pinda dikatakan sebenarnya telah dijawab dengan keterbukaan kerajaan yang telah meminda salah satu akta yang mana memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik. Salah satu solusi yang dicadangkan oleh Saudara Isa adalah, kerajaan perlu memperbanyakkan program yang bersifat nasional supaya dapat mendidik mahasiswa akan peri pentingnya AUKU ini terus dilaksanakan. Kerajaan juga harus tahu bagaimana untuk menarik mahasiswa supaya tidak memandang AUKU sebagai satu perkara yang negatif.  

Dari sudut pengurusan pula, mereka perlu mengadakan lebih banyak lagi penerangan tentang AUKU dan menghantar mahasiswa ke program-program yang berbentuk pencerahan. Mahasiswa pula perlu berdikari dengan mempunyai inisiatif sendiri untuk mengambil tahu tentang AUKU dengan lebih mendalam dan tidak cuma bertanya kepada rakan-rakan yang mungkin hanya mempunyai pemahaman yang sederhana mengenai akta-akta yang terkandung di dalam AUKU. Malahan,dicadangkan juga supaya setiap mahasiswa mempunyai simpanan AUKU sebagai satu pemilikan peribadi mahasiswa.

Pada pusingan kedua, persoalan yang telah dilontarkan adalah berkenaan adakah AUKU menjamin hak kebebasan bersuara (panel pertama), tugas siapa bagi menyuarakan untuk memansuhkan atau meminda AUKU (panel kedua) dan kesan pemansuhanAUKU kepada aktivisme dan persediaan yang perlu dilakukan dalam menghadapi pemansuhan AUKU (panel ketiga).

Sebagai menjawab persoalan mengenai jaminan hak mahasiswa untuk bersuara, perkara ini dilihat oleh pihak kerajaan dengan politik yang tidak terkawal akan membuatkan negara menjadi lebih teruk dan inilah asas kepada seksyen 15. Namun begitu, dasar ini merupakan satu punca kepada penyekatan idealisme. Melihat kepada persoalan kewajaran penyekatan suara, telah menimbulkan satu lagi iaitu apa fungsi mahasiswa yang mana mahasiswa kini melihat diri mereka dikawal dan juga mahasiswa kini lebih terlihat sebagai pelajar sekolah yang mana tidak mempunyai kebebasan membuat keputusan sendiri. 

Ketidak jujuran juga terlihat apabila kerajaan tidak serius dalam memberi kebebasan bersuara kepada pelajar. Sesebuah tamadun adalah terlahir daripada kebebasan yang diberikan kepada manusia untuk memberikan pendapat. AUKU juga seolah telah berjaya menjadikan mahasiswa sebagai mahasiswa yang jumud dan mundur apabila tidak tahu dan tidak mahu mengambil tahu mengenai isu-isu semasa yang berlegar di dalam negara sendiri berbanding paza zaman dahulu, sebagai contoh melihat kepada kes Hamid Tuah yabg berani mengangkat isu rakyat. 

Oleh itu, mahasiswa disarankan supaya memahami pendidikan politik yang mana ia merupakan satu usaha untuk membentuk, memberi keyakinan dan ilmu untuk memahami realiti tentang isu-isu seperti ekonomi dan sosial serta mahasiswa diingatkan supaya tidak bersikap partisan. Maka, mahasiswa akan sedar makna tanggungjawab dan nilai yang ada pada diri sebagai mahasiswa. Oleh itu, kebebasan bersuara perlu diberi dan mahasiswa seharusnya tidak takut kepada doktrinisasi undang-undang yang mengahalang hak-hak bersuara selagi mana perkara yang diperkatakan adalah benar. 

Memberi pandangan mengenai persoalan tugas siapa untuk menyuarakan meminda atau memansuhkan AUKU,panel telah berkongsi pengalaman peribadi beliau di UKM sebagai salah seorang ahli Majlis Perwakilan Pelajar, di mana beliau mengutarakan proses pilihan raya yang terdapat di UKM dan UniSZA adalah berbeza. Beliau memberi pandangan bahawa MPP bertanggungjawab dalam memberi pendedahan tentang AUKU. AUKU sebenarnya tidak sahaja terpalit kepada mahsiswa, malahan juga kepada universiti di mana universiti kini telah menjadi satu badan yang dipolitikkan dan seterusnya menjadikan pelajar pasif dan jumud serta tidak mampu berdikari. 

MPP juga tidak sepatutnya bersikap mementingkan periuk nasi sendiri dan perlu lantang dalam bersuara bukannya menjadi pelajar yang menurut perintah serta dikawal oleh badan universiti. Solidariti perlu ditunjukkan oleh MPP dengan bersuara tegas melawan kezaliman yang dilakukan dengan bersikap tegas dan bersuara lantang menyuarakan pendapat mereka untuk menghalang penindasan terhadap mahasiswa, bukan sahaja di dalam univeristi mereka tetapi mahasiswa dari aspek keseluruhannya dengan mengambil contoh kezaliman terhadap penarikan pinjaman yang telah dilakukan terhadap pelajar Yayasan Terengganu. 

Memetik perkara ini, En. Hafiz juga mengatakan bahawa tidak seharusnya ‘caretaker’ itu dilantik daripada kalangan MPP sendiri kerana bidang tugas yang ada di antara ‘caretaker’ dan MPP adalah berbeza di mana ‘caretaker’ hanya boleh menjalankan dan menguruskan program sahaja bukan lagi berkenaan urusan-urusan membawa suara pelajar. Birokrasi juga sangat jelas dilihat pada kepimpinan-kepimpinan yang ada kini di mana jika terlalu banyak birokrasi,ia akan melahirkan rasa menyampah di kalangan mahasiswa.

Pemilihan kepimpinan perlu dibuat dengan lebih adil supaya suara-suara pelajar dapat dibawa dengan baik kepada pihak yang lebih tinggi dan dengan suara yang lebih tegas. MPP kini dilihat seolah mengamalkan sikap diktator proletariat iaitu tidak mengangkat permasalahan serius mahasiswa seperti kemelut  PTPTN, kezaliman yang menimpa mahasiswa dan lain-lain kerana MPP telah asyik disogok dengan kemewahan apabila bermesyuarat dengan Perdana Menteri, lebih malang lagi apabila MPP mempersoalkan isu remeh seperti ketiadaan papan putih dan kerusi meja yang mana persoalan seperti ini sepatutnya boleh diberikan kepada pihak pentadbiran. 

Kesan pemansuhan AUKU perlu dilihat dari sudut positif dan negatif di mana jika dari sudut pandang positif, pemansuhan AUKU ini dilihat akan memberikan lebih banyak kebebasan dan pelajar dapat kembali kepda zaman autonomi dahulu, tetapi kebebsan ini akan membuatkan politik kepartian akan lebih mudah menyelinap masuk ke dalam kampus dan pelajar pula akan leka berpolitik daripada menjalankan tanggungjawab utama mereka iaitu belajar. Daripada segi persediaan, panel memberi pandangan bahawa persoalan ini patut dipulangkan dan ditanya kepada individu sendiri samada mereka sudah mampu atau tidak untuk menghadapi pemansuhan ini seperti jika pelajar aktif berpolitik, berkemungkinan mahasiswa akan mula dijauhi oleh rakan-rakan.

Sebagai kesimpulan dari penganjur, masyarakat kini perlu dibantu, dan isu seperti kebebasan akademik ini memang perlu dibangkitkan malahan ahli akademik juga perlu sentiasa bersama-sama dengan mahasiswa tetapi mahasiswa juga perlu bersedia penuh dengan memantapkan dahulu diri sebelum mendapatkan kebebasan dan sebelum autonomi diberikan kepada mahasiswa.

No comments:

Post a Comment