Friday, 11 May 2012

Kebebasan Media di Malaysia

Diskopi mahasiswa pada 9 Mei 2012 yang membawa tajuk kebebasan media sempena Hari Kebebasan Media pada 3 Mei lepas telah dihadiri oleh 3 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Perbincangan dimulakan dengan persoalan oleh mahasiswa tentang bentuk kebebasan media yang dimaksudkan. Kebebasan media yang mempunyai maksud yang meluas menyukarkan masyarakat untuk memahami aspek yang dimaksudkan dalam kebebasan media.

Aspek kawalan media iaitu lahirnya rasa takut terhadap kritikan menjadi salah satu jawapan kepada punca tiadanya kebebasan media di Malaysia. Sebenarnya,apa yang sangat ditakuti oleh media arus perdana di Malaysia adalah kerana hadirnya satu kuasa yang mengawal mereka daripada atas iaitu undang-undang . setiap paparan berita tidak boleh menunjukkan kritikan terhadap kerajaan kerana ia dianggap sebagai penghasutan daripada media kepada masyarakat.

Media seharusnya menjadi salah satu daripada tiga badan yang bebas dan tidak dikawal oleh kerajaan. Apabila wujudnya media perdana dan pembangkang, ini seolah member satu gambaran jelas bahawasanya di Malaysia, ketidak telusan media perdana dalam melaporkan berita adalah sangat tinggi. Media perdana seolah hanya diberi mandat oleh menteri di Malaysia untuk menyiarkan segala kebaikan yang dilakukan oleh kerajaan. Seharusnya dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi, kebebasan media perlu menjadi kebebasan bersuara.

Akta media cetak yang dicipta juga hanya memberi perlindungan kepada menteri di pihak kerajaan semata. Kenyataan ini disokong apabila akhbar yang ingin mempebaharui lessen mereka perlu mendapatkan kelulusan daripada Perdana Menteri dahulu.

Salah satu perkara yang diberi perhatian pada perbincangan diskopi ini adalah apabila media dilihat tidak dapat membentuk mentaliti baik terhadap rakyat. Penyiaran berita yang mempunyai unsur lucah dilihat akan mendidik anak-anak kecil untuk lebih terdorong dan cenderung untuk memikirkan seks. Akhbar di Malaysia juga lebih kepada penyebaran khabar angin berbanding fakta yang jelas dan tepat apabila setiap berita yang dipaparkan bukanlah berita yang sahih dan jelas tetapi merupakan berita yang kesahihannya masih lagi tergawang akan kebenarannya. Persoalan terhadap kebebasan media juga dilihat seperti sesuatu yang mustahil untuk dibicarakan apabila faktor pegangan saham ditinjau.

Media yang seharusnya menjadi medium penyebaran isu-isu penting dan isu-isu rakyat kini dilihat hanya satu sejarah apabila media kini lebih berfokus untuk menyebarkan berita-berita yang mempunyai unsur hedonisme dan juga gossip-gosip hangat para menteri dan artis. Segala berita yang seharusnya memberita tumpuan kepada rakyat kini telah dilindungi dengan berita-berita yang menjumudkan dan melembapkan lagi pemikiran rakyat. Jika dilihat pada sejarah, terlihat satu jurang yang sangat nyata antara media dahulu dan yang kini yang mana pada waktu dahulu, media mampu membangkitkan semangat nasionalisme atas dasar penulisan yang berunsur professional. Malah, terdapat sebuah anugerah yang diberi nama anugerah Ibrahim Kajai sehingga kini sunyi tanpa penerima kerana dikatakan tidak ada satu pun wartawan atau penulis di Malaysia mampu mencapai kriteria yang telah ditetapkan di mana salah satunya adalah ketelusan dalam membawa isu rakyat menjadi tatapan umum. Permaslahan ini dilihat menjadi parah kerana faktor editor yang menjadi salah satu punca utama menyekat kebebasan penulisan. Media kini juga tidak ada kesedaran mengenai tanggungjawab sosial, dan hanya menyuakan apa yang mahu dilihat oleh pembaca dan bukannya mendidik para pembaca dengan ilmu dan pengetahuan yang seharusnya diketahui oleh mereka. Unsur kapitalis yang telah diserap masuk berjaya menjadikan media-media yang menyiarkan berita di Malaysia menjadi institusi yang hanya mengejar kekayaan semata-mata berbanding melihat media sebagai satu medium yang dapat menyedarkan rakyat mengenai perihal yang penting.

Antara solusi yang telah dicadangkan oleh mahasiswa dan mahasiswi yang hadir adalah editor perlu adil dan bijak dalam menilai apa yang telah ditulis oleh wartawan dan penilaian harus menggukan akal yang waras tanpa memikirkan keuntungan semata-mata. Ini kerana, editor adalah tunjang utama yang mempunyai tanggungjawab besar dalam menyemak dan mengedit setiap penulisan yang dibuat.

Media juga perlu lebih terbuka dan menjadi badan bebas yang tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Antara negara yang boleh dijadikan contoh sebagai rujukan adalah Amerika dan Finland, di mana di Finland, media di sana beroperasi dengan sangat telus. Etika islam perlu dijaga dan ianya perlu dilihat sebagai suatu perkara penting dalam penyebaran berita agar dapat menjaga ketelusan dalam menyampaikan sesuatu perkara. Rakyat juga perlu bijak menilai dan menapis semula segala yang diterima dan dibaca, jika trend hanya menerima bulat-bulat perkara yang didengar dan dibaca, tidak mustahil  di masa hadapan akan berlaku penyusutan belian.

Media juga perlu dipelbagaikan sebagai bukti keterbukaan yang mana rakyat perlu memainkan peranan bersama sebagai pembaca dengan menilai berita yang benar-benar boleh dipercayai. Akta mesin cetak yang dicipta dengan alasan untuk menjaga rakyat sebenarnya lebih menunjukkan bahawasanya kerajaan sebenarnya tidak mempercayai rakyat untuk menilai sebuah berita yang disebarkan.

Kesimpulannya, media seharusnya menjadi medium yang bersikap mendidik. Kepercayaan dan kebebasan seharusnya diberi kepada semua media dalam melaporkan berita. Media yang tidak bebas boleh diibaratkan sebagai fitnah yang akhirnya boleh memecah belah kan masyarakat. Media juga seharusnya sedar akan tanggungjawab mereka dalam melaporkan berita iaitu menyiarkan apa yang seharusnya rakyat tahu bukan apa yang rakyat perlu tahu seperti contoh media harus menyebarkan tentang isu-isu kritis rakyat yang terpinggir dan keadaan ekonomi Malaysia yang kini tenat bukan cerita-cerita berunsur fitnah dan lucah seperti perkahwinan artis dan skandal menteri-menteri di Malaysia. Media juga perlu diterapkan unsur mendidik dan pembangunan insane. Penekanan kepada media bebas yang bertanggungjawab perlu dalam membangunkan negara supaya terus memacu kegemilangan rakyat. 

Diskopi mahasiswa berakhir seperti biasa pada jam 11.50 malam.

No comments:

Post a Comment