Friday, 23 December 2011

Pendirian Pengkritik MPP UniSZA (PMU) Berkaitan Isu AUKU


1.       Seluruh rakyat, khususnya mahasiswa menyambut baik hasrat Perdana Menteri yang ingin menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi terbaik di dunia.

2.       Melalui semangat yang sama, kami membina pendirian berkaitan isu AUKU, yang mana kami kira isu ini merangkumi kerangka yang lebih luas, tidak hanya sekadar berkaitan dunia universiti, malah juga berkaitan tulang belakang sistem negara iaitu demokrasi berparlimen.

3.       Pendirian kami jelas, iaitu Akta Universiti dan Kolej Universiti tidak cukup jika hanya dipinda, malah ia harus dimansuhkan terus. Hal ini berdasarkan beberapa kewajaran yang akan kami nyatakan di bawah.

4.       Kami petik kata-kata Presiden Bar Council, Lim Chee Wee yang bersangkut paut dengan AUKU iaitu, ‘Freedom is not privilege, but right’ 1. Hal ini merujuk kepada kebebasan rakyat adalah hak semula jadi yang terwujud sejak kita lahir lagi, dan bukanlah satu pemberian dari mana-mana pihak. Ia tidak boleh dihalang atau diganggu-gugat, walau dengan undang-undang sekali pun.

5.       Undang-undang yang digubal pada tahun 1971 ini telah memberikan impak yang pelbagai, dan pastinya akta ini lebih memberikan kesan buruk daripada kesan baik. Hakikat ini disebut oleh banyak pihak 2, termasuklah pakar perlembagaan negara Prof Abdul Aziz Bari. Beliau menyebut :

“Tetapi tidak salah dikatakan  bahawa AUKU cukup berguna bagi parti kerajaan kerana ia menjadi  hantu yang menakutkan para akademik dan mahasiswa. Ini kerana peruntukan di dalam AUKU dibuat dengan begitu rupa supaya para pentadbiran universiti dan menteri mempunyai kuasa yang luas: AUKU dicipta supaya penyalahgunaan kuasa dapat diharuskan. Ini berlaku kerana mereka mempunyai kuasa budibicara yang luas.”3

6.       Beliau juga berpendapat bahawa AUKU tidak selaras dengan tujuan negara dalam melahirkan modal insan yang berkualiti. Budaya menakut-nakutkan rakyat dengan akta ini sesungguhnya bertentangan dengan budaya pembangunan negara yang sihat. Juga, banyak penulisan4 yang dibuat oleh pemerhati politik barat membuktikan bahawa konsep ‘political of fear’ yang disajikan oleh pemerintahan Bush telah gagal sama sekali, dan harus ditukar kepada konsep ‘political of hope’ yang dipercayai lebih kukuh dan mampu memacu kemajuan negara di samping menghormati nilai-nilai kemanusian sejagat.

7.       Akta ini, sejak dari pindaannya pada tahun 1975 dan 2009 telah mewujudkan suatu suasana ketakutan dalam segenap masyarakat universiti, tidak kira mahasiswa mahupun ahli akademia. Akta ini telah menjadi tembok penghalang paling ampuh dalam menyekat suara dan gerak kerja mahasiswa, seterusnya telah mematikan aktivisme mahasiswa. AUKU juga telah menyemai budaya dan semangat menghukum yang menebal di kalangan pentadbir dan bukannya budaya mendidik.

8.       Antara elemen terpenting demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam sistem itu sendiri. Sistem negara kita mengamalkan sitem demokrasi berparlimen sejak dari hari Merdeka lagi. Apabila menyebut tentang konsep berparlimen, sudah tentu ia berkait rapat dengan parti-parti politik. Seksyen 15 AUKU sesungguhnya telah mengikat mati mahasiswa untuk terlibat dengan parti politik. Mahasiswa tidak boleh menyatakan simpati, bangkangan atau sokongan kepada mana-mana parti politik.

9.       Adalah malang jika rakyat sendiri dihalang untuk terlibat secara langsung dalam sistem tersebut, dan lebih parah lagi jika rakyat mula kecewa dan putus asa dengan sistem yang sedia ada. Keadaan seperti ini harus diselamatkan secepat mungkin sebelum ia terlambat.

10.   Antara hujah dari pihak yang mempertahankan AUKU adalah bahawa mahasiswa belum matang untuk berpolitik. Soalnya, apakah penanda aras bagi kematangan tersebut? Jika dilihat dari sisi undang-undang, ternyata, mahasiswa sudah matang kerana undang-undang kita sendiri memperakui bahawa umur 18 tahun sudah pun mencapai umur majoriti dan umur 21 tahun sudah pun layak untuk mengundi. Dengan lain kata, mereka yang berumur 21 tahun dan ke atas sudah pun layak untuk menentukan masa depan negara. Adakah mereka belum layak untuk menentukan masa depan diri mereka sendiri?

11.   Dalam Pengisytiharan Kemerdekaan negara ada menyebut:

‘AND WHEREAS by the Federal Constitution aforesaid provision is made to safeguard the rights and prerogatives of Their Highnesses the Rulers and the fundamental rights and liberties of the people and to provide for the peaceful and orderly advancement of the Persekutuan Tanah Melayu as a constitutional monarchy based on Parliamentary democracy’

 Negara kita ternyata menjunjung konsep demokrasi berparlimen dan disokong dengan konsep kedaulatan undang-undang atau rule of law yang menjamin keadilan setiap warganegaranya.

12.   Konsep kedaulatan undang-undang ini juga diterangkan secara jelas dalam esei yang ditulis oleh Prof Abdul Aziz Bari:

‘Kedaulatan undang-undang mengungkapkan undang-undang yang adil dan saksama sedangkan kawalan undang-undang atau rule by law lebih bertumpukan kepada undang-undang yang bersifat positif, yang tidak semestinya adil dan saksama.’5

13.   Kami melihat, AUKU hanyalah satu kawalan undang-undang dan bukannya undang-undang yang berdaulat. Hal ini boleh dibuktikan melalui beberapa seksyen dalam AUKU yang melanggar konsep asas keadilan dalam undang-undang. Ini termasuklah Seksyen 15D (1) (a) yang memberi kuasa kepada pentadbiran universiti untuk menggantung mana-mana mahasiswa yang baru dituduh melakukan kesalahan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep asas undang-undang iaitu ‘Homo Praesumitur  Bonus Donec Probetur Malus’ (one is innocent until proven guilty).

14.   Seterusnya Seksyen 16 B (3) yang memberi kuasa penuh kepada Naib Cancellor untuk melantik dan mewakilkan fungsi beliau dalam jawatankuasa tatatertib. Hal ini bertentangan dengan konsep undang-undang yang menolak bias (no one may be judge in his own cause).

15.   Apa yang disebut di atas hanyalah sebahagian sahaja. Banyak lagi seksyen yang juga bertentangan dengan undang-undang umumnya, dan konsep demokrasi khususnya.

16.   Kami di Pengkritik MPP UniSZA ingin bertegas, Akta ini haruslah dimansuhkan secepat mungkin, tanpa ada dolak-dalihnya lagi. Kami penuh yakin dan percaya bahawa jika Akta ini masih kekal, rakyat keseluruhannya tidak akan memahami konsep demokrasi secara tuntas dek kerana anak mudanya dan cendiaka-cendiakanya tidak diberi peluang secara bebas melibatkan diri dalam sistem yang menjadi tunjang negara kita.

17.   Kami mencadangkan kepada pihak Ahli Jawatankuasa pindaan AUKU (2011) supaya yang pertama, mendengar suara rintih anak muda yang prihatin terhadap masa depan negara tercinta kita Malaysia. Kedua, memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (pindaan 2009) secara total, tanpa teragak-agak dengan kesan dan akibatnya, kerana mahasiswa dan rakyat penuh percaya bahawa impaknya adalah positif. Ketiga, suatu Akta baru digubal bagi memelihara dan menjamin hak dan autonomi universiti, seterusnya menjamin kelansungan kefahaman terhadap konsep demokrasi yang sebenar.

18.   Sudah tiba masanya pemimpin-pemimpin di atas sana meletakkan kepercayaan kepada anak muda dan meyakini bahawa anak muda adalah pemimpin dan pemacu ketamadunan negara, pada masa kini dan masa hadapan.


Rujukan:
1.       Dalam Meja Bulat Pindaan AUKU di Kuala Lumpur, 17 Disember 2011
2.       Saifuddin Abdullah, Ebook ‘Kalau Saya Mahasiswa’ , ms 26
3.       Abdul Aziz Bari, Perlembagaan Malaysia Teori & Praktis, Arah Publications, Shah Alam, ms 366 – 368
5.       Dr. Abdul Aziz Bari, Kebebasan dan Hak-Hak Asasi di Bawah Perlembagaan Persekutuan – Satu Analisis UmumNo comments:

Post a Comment